Nieuwhuis Logo

Bel voor informatie: 06 53486797

Leiderschap met paarden (paardenfluisteren)

De voornaamste kracht van uw communicatie vindt plaats door contact en uitwisseling.
Hoe u anderen benadert, bepaalt de effectiviteit van uw management.

Met oppervlakkige contacten bereikt u weinig. Het is daarom essentieel dat uw ontmoetingen diepgang hebben. Als u wilt dat uw benaderingen effect hebben, dient u ervoor te zorgen dat u ieder ander persoonlijk raakt op het moment dat u met hem/haar in contact treedt.

Leiderschap met paarden is de training die laat zien dat leiders van een organisatie met een hoog EQ succesvol zijn. In deze training geven paarden leidinggevenden meer instrumenten om beschouwender te worden. Wij geven u een bril om naar mensen en concepten te kijken en ongewoon gedrag bij u zelf en anderen begrijpelijker te maken en te veranderen.

Emotionele intelligentie heeft direct economisch nut: zonder gevoel geen passie, zonder passie geen actie, zonder empathie geen invloed, zonder sympathie geen samenwerking. Alles wat mensen belangrijk vinden, heeft een emotionele lading.
In deze training komen natuurlijk al uw kwaliteiten als leider duidelijk naar voren. Bent u zich ook bewust van uw eigen leiderschap stijlen?

Hoeveel tijd stopt u in een “ontmoeting”?
Maakt u tijd vrij voor discussies?
Geeft u uw medewerkers de ruimte en verantwoording?
Motiveert u uw medewerkers genoeg?
Komt u direct in actie als iets ‘fout’ dreigt te gaan?

Om te ontdekken wat u drijft en hoe u welke leiderschapstijlen nu écht het meeste toepast, dient u objectieve antwoorden te krijgen op o.a. deze vragen. In deze training krijgt u diverse opdrachten waarbij uw leiderschap (stijlen) en drijfkracht direct inzichtelijk worden gemaakt. Zijn dit ook de stijlen waarvan u dacht dat u die overwegend toepast? Ervaren uw medewerkers u ook u als deze leider?
Ook krijgt u een beter zicht op het effect van uw gedrag op uw medewerkers. Het hebben van inzicht in de eigen stijl van leiding geven is niet alleen van belang om het effect van het eigen functioneren op het gedrag van anderen te evalueren, maar ook om van stijl te kunnen veranderen. De training Effectief Leiderschap heeft als voorwaarde dat u bereid bent uw eigen stijl en gedrag onder ogen te zien en daarmee aan de slag te gaan.

In deze training komen onderdelen aan bod als:

zelfmanagement (begrip en gevolgen van eigen gedrag)
richting bepalen
de kracht van motiveren
creativiteit

De training wordt verzorgd door één van de gespecialiseerde leiderschaptrainers van Nieuwhuis Consult, samen een gespecialiseerde trainer op het gebied van reflectie door paarden.

Groepsgrootte:
6-12 personen

Duur:
0,5 dag (eventueel te combineren met één van onze trainingen)

Periode:
Maart-November (i.v.m. buitenactiviteiten)