Nieuwhuis Logo

Bel voor informatie: 06 53486797

Schapendrijven

Demonstratie en oefeningen met een kudde schapen onder begeleiding van een herder en trainer. Actieve teambuilding of actief intermezzo.

Een inspirerende teambuilding activiteit

De training schapen drijven is een uitstekende metafoor om de begrippen communicatie, leiding geven en teambuilding in een ongewone context te ontdekken; heerlijk in de buitenlucht met honden en schapen in plaats van binnen.

De workshop bestaat uit diverse onderdelen waarvan hier drie onderdelen worden beschreven: een demonstratie, werken met schapen en werken met honden. Tijdens de demonstratie schapendrijven laten we de deelnemers kennismaken met ons, de dieren en vooral de bijzondere sport schapendrijven met Border Collies.

De demonstratie wordt voorzien van commentaar waarbij we de deelnemers onder andere uitleggen dat communicatie met de hond de belangrijkste pijler is van de training. Bij de jonge, ongetrainde hond is dit vooral non-verbale communicatie (lichaamstaal) en bij de getrainde hond is dit vooral de verbale communicatie en communicatie door middel van een specifiek hondenfluitje.

Na de demonstratie worden de deelnemers in groepjes verdeeld. De groepjes gaan bij toerbeurt schapendrijven over een klein parcours met opdrachten, zonder hond. Eén van deelnemers uit de groep wordt benoemd tot herder en blijft aan het begin van het parcours staan om overzicht te houden en commando’s te geven aan de groep. De groep moet samenwerken en zowel onderling als met de herder communiceren.

De deelnemers kunnen -individueel- schapendrijven met een Border Collie. Uiteraard worden zij hierbij door de schaapsherder begeleid. Terwijl de hele groep het individu aan het werk ziet, leggen wij hen uit wat er precies in het veld gebeurt en waarom, waarbij uiteraard de communicatie en samenwerking tussen mens en dier centraal staat.

Tijdens de training zal de trainer de deelnemers aanspreken op hun gedrag en attitude ten opzichte van hun teamleden. Op een heldere, directe en faire wijze, met respect voor de persoonlijke integriteit geeft de trainer feedback op het doen, en vooral op het laten, en op de communicatie binnen het team.

Groepsgrootte:
2-200 personen

Duur:
1 à 2 uur (evt. te combineren met vergader- of trainingsactiviteit)

Periode:
April-oktober (i.v.m. buitenactiviteiten)